Dataskyddspraxis

Dataskyddspraxisen hos Bottenhavets Hälsa samt en blankett för att granska dina egna uppgifter hittar du på den personuppgiftsansvariges, Kristinestads, webbplats.

En blankett för korrigering av uppgifter i patientjournal och register hittar du på Kristinestads webbplats.