Brådskande läkarmottagning

På läkarens och sjukskötarens mottagning sköts akuta sjukdomsfall och olycksfall.

Ring först vårdbedömningen, tel. 06 218 6019

Adress:
Lappfjärdsvägen 10,
64100 Kristinestad

Öppet:
måndag 8−20
tisdag−torsdag 8−16
fredag 8−20
lördag 9−20
söndag 9−16

Övriga tider samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering. Vid oklara fall ring samjourens rådgivningstelefon tel. 06 213 1001. Vid akuta fall ring nödnummer 112.