Hälsovårdscentralens tjänster inkluderar läkarmottagning, sjukskötarmottagning, akutmottagning och laboratorie- och röntgentjänster.

Vårdbedömning tel. 06 221 8600
Växel tel. 06 221 8411
Administration fax. 06 221 8486

Ej-brådskande mottagning tel. 06 221 8630 Läkar- och skötarmottagningar fax. 06 221 8419