Pihlajalinna är ett finländskt börsbolag som till cirka 89 procent är i finsk ägo och företaget betalar alla sina skatter till Finland. Pihlajalinnas uppgift är att hjälpa finländarna att leva ett bättre liv och företaget skapar tjänster som är inriktade på att hålla människor friska. Koncernens värderingar är etik, energi och fördomsfrihet.

På Pihlajalinna är den ansvarsfulla social- och hälsovården även effektiv. Så mycket välfärd som möjligt måste åstadkommas med begränsade resurser, till exempel skattemedel. Många kommuner har anlitat Pihlajalinna som partner. År 2019 ansvarade Pihlajalinna för cirka 90 000 kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster.

Lokal påverkan

I Pihlajalinnas modell för kommunverksamhet grundar Pihlajalinna tillsammans med en kommun eller en samkommun ett företag, där Pihlajalinna har aktiemajoritet och kommunen eller samkommunen äger den återstående delen. På det sättet är företaget privat men kommunen har ett stort inflytande i beslutsfattandet. Modellen med samföretag ger kommunen många goda saker. När det gemensamma företaget börjar ge vinst, återförs en del av den till det lokala samhället i form av skatteintäkter. Kommunen får även direkt sin andel av vinsten och kan använda pengarna på sådant den vill. De lokala bolagen är viktiga för det lokala näringslivet.