Patientombudsmannen

Patientombudsman är Susanne Nygård-Kukko. Patientombudsmannen nås genom att lämna ringbud till telefonväxeln vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, tel. 06 2218 411. Patientombudsmannen tar kontakt snarast möjligt.

I fall patienten är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att diskutera ärendet med läkare eller vårdare på vårdenheten. De flesta frågor klargörs snabbast där de har skett. Ifall ärendet inte går att reda ut har man möjlighet att kontakta patientombudsmannen.

Patientombudsmannen har till uppgift att ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av nämnda lag, ge råd och vid behov bistå i frågor som gäller patientens rättigheter ,informera om patientens rättigheter, arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda.

Patientombudsmannen kan kontaktas vid ärenden som gäller tillgång till vård eller intagning för vård, problem gällande information, korrigering av uppgifter i patientens journal, misstanke om patient- eller läkemedelsskada, kontroll av registeruppgifter, datasekretess eller missnöje med vård eller bemötande. Patientombudsmannens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria.